Nieuws

04-05-2018

SPAN ligt goed op koers met geactualiseerd herstelplan

Het bestuur van SPAN heeft een actualisatie van het herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daaruit blijkt dat het fonds goed op koers ligt met het herstel van de financiële positie. Dit is vooral te danken aan de goede beleggingsrendementen in 2017.

 

De dekkingsgraad is de graadmeter van hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Die geeft in een percentage de verhouding weer tussen de bezittingen (de beleggingen) en de verplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad kan behoorlijk fluctueren door schommelingen in bijvoorbeeld de rentestand of de aandelenkoersen. Daarom hanteren alle pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde weergeeft van de actuele dekkingsgraad van de laatste 12 maanden.

 

Vereist vermogen
Voor alle pensioenfondsen geldt een absoluut minimum van rond 105%. Voor SPAN is dat 104,5%. Daarnaast is er voor elk fonds een vereist vermogen dat rekening houdt met een buffer om tegenvallers op te vangen. Dat vereist vermogen is onder meer afhankelijk van het beleggingsbeleid. Hoe meer risico een fonds daarin neemt, hoe hoger het vereiste vermogen moet zijn. Voor SPAN is in het herstelplan 119,1% aangehouden.

 

Stijging in 2017 door goede beleggingsresultaten
Als de beleidsdekkingsgraad onder het vereiste vermogen komt, moet het bestuur bij DNB een herstelplan indienen waarin het aangeeft hoe het binnen 10 jaar de financiële positie weer op het vereiste niveau denkt te krijgen. In 2015 was dat voor SPAN aan de orde. In 2016 was de beleidsdekkingsgraad zelfs tot onder het minimumniveau gedaald. Daarna is de beleidsdekkingsgraad in 2017 gestaag gestegen. Dat blijkt ook uit het geactualiseerde herstelplan dat dit voorjaar is ingediend en dat is gebaseerd op de situatie per 31 december 2017. Eind januari 2017 lag de beleidsdekkingsgraad met 104,2% nog net onder het minimaal vereiste niveau. Eind december 2017 was de stand 114,2%, een sterke stijging dus in de loop van het jaar. Die stijging is vooral te danken aan de goede beleggingsresultaten in 2017. Daarnaast had een lichte stijging van de rente ook een positief effect.

 

Herstel loopt voor op planning
In de onderstaande grafiek is de verwachte ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad weergegeven zoals die in het geactualiseerde herstelplan staat. De grafiek is gebaseerd op allerlei gegevens over het deelnemersbestand, het beleggingsbeleid, economische scenario’s en de verwachte ontwikkeling van de levensverwachting.

Uit de grafiek blijkt dat SPAN zonder speciale maatregelen al eind 2018 het niveau van het vereiste vermogen van 119,1% kan bereiken. Dat is dus ruim voor de termijn van 10 jaar die DNB stelt en ook ruim voor de 5 jaar die SPAN zelf had verwacht. Voorzichtigheid met de prognoses blijft echter geboden. Eind maart was de beleidsdekkingsgraad 115,7%. Door het slechte beursklimaat in het eerste kwartaal van 2018 is de actuele dekkingsgraad in de laatste maanden iets gedaald. Dat effect werkt met vertraging door in de beleidsdekkingsgraad. De beleggingsresultaten in de rest van het jaar zullen dus in belangrijke mate bepalen of de stijging van de beleidsdekkingsgraad kan doorzetten. Ook de rentestand speelt daarbij een rol. Die blijft de laatste tijd relatief laag.
In ieder geval ligt SPAN met het geactualiseerde herstelplan heel goed op koers om de financiële positie spoedig weer volledig op orde te hebben.