Nieuws

17-04-2018

SPAN heeft nieuw pensioenreglement

Het nieuwe pensioenreglement staat op de website. De belangrijkste wijzigingen zijn de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar en de mogelijkheid om in de beschikbare premieregelingen nu ook te kunnen kiezen voor een variabele pensioenuitkering.

 

Als we het hebben over pensioen, dan hebben we het vooral over ouderdomspensioen. Maar je pensioenregeling bij Abbott biedt ook een pensioen voor je partner en je minderjarige kinderen als je zou overlijden. En word je arbeidsongeschikt als je bij Abbott werkt, gaat je pensioenopbouw gewoon door. Verder zijn er allerlei keuzemogelijkheden.

 

Pensioen 1-2-3
Als je snel een overzicht wilt hebben van wat de pensioenregeling je allemaal biedt, kun je het beste kijken in het Pensioen 1-2-3. Aan de linkerkant op deze pagina zie je een link om er naartoe te gaan. Het Pensioen 1-2-3 behandelt in drie lagen de inhoud van de pensioenregeling. Laag 1 laat je in een paar minuten alle hoofdzaken zien. Per onderwerp kun je voor meer informatie doorklikken naar laag 2 en in laag 3 vind je allerlei documenten van het fonds.

 

Reglement bevat alle details
Daarbij staat ook het pensioenreglement. Je kunt dat ook downloaden via de knop ‘Publicaties’ en dan ‘Reglement’. In het pensioenreglement staat de pensioenregeling tot in de kleinste details beschreven. Als je over een bepaald onderwerp van de regeling precies wilt weten hoe het in elkaar steekt, kun je dat vinden in het reglement. Het reglement is ook het enige document waaraan je rechten kan ontlenen als deelnemer ten opzichte van het pensioenfonds.

 

Pensioenrichtleeftijd naar 68
In het huidige reglement, dat geldt per 1 januari 2018, zijn er een paar belangrijke zaken gewijzigd ten opzichte van de versie van 2017.
De eerste is de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar. In de Newsflash van januari 2018 hebben we een artikel gepubliceerd waarin we uitleggen wat dit voor jou betekent.

 

Vaste of variabele uitkering
De tweede belangrijke verandering betreft de beschikbare premieregelingen. Dat zijn de Beschikbare Premie Module, de (inmiddels gesloten) Vrijwillige Bijspaar Module en de Netto Pensioenregeling. Vroeger kocht je als je met pensioen ging met het opgebouwde kapitaal een vaste levenslange uitkering aan bij een externe verzekeraar. Nu kun je, afhankelijk van de mogelijkheden die de door jou gekozen verzekeraar biedt, ook kiezen voor een variabele uitkering waarbij je blijft doorbeleggen met je kapitaal na je pensioendatum. De pensioenuitkeringen die je dan maandelijks ontvangt, kunnen variëren in hoogte, afhankelijk van het beleggingsrendement dat wordt behaald met het doorbeleggen. Een combinatie van een vaste en een variabele uitkering is soms ook mogelijk. Er is een extra beleggingsmix ontwikkeld waarmee je al in een vroegtijdig stadium kunt voorsorteren op een variabele uitkering. Ook over dit onderwerp vind je meer informatie in de Newsflash van januari 2018. Heb je die niet meer, dan kun je deze Newsflash downloaden via de knop ‘Publicaties’ en dan ‘Nieuwsbrieven/newsflashes’.

 

Kleine aanpassingen
Verder zijn er in het reglement nog enkele kleinere veranderingen aangebracht. Zo hoeft bij echtscheiding het kapitaal dat bestemd is voor de aankoop van bijzonder partnerpensioen niet langer direct aangewend te worden. Het kapitaal kan blijven staan tot het moment van overlijden van de (gewezen) deelnemer. Klik hier om het nieuwe pensioenreglement 2018 te downloaden.