Nieuws

09-04-2018

Kandidaten gezocht voor verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het Verantwoordingsorgaan (VO). Tevens adviseert het VO het bestuur over verschillende belangrijke beleidszaken. In het VO komen er door het reguliere rooster van aftreden vier vacatures per 1 juli 2018: twee namens de actieve deelnemers, één namens de pensioengerechtigden en één namens de werkgever. De vacature namens de werkgever wordt ingevuld door de werkgever. Maar voor de vacatures namens de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden kunnen kandidaten zich aanmelden.


Bij de actieve deelnemers zullen Bert Kemperman en Ferry Naron op 1 juli 2018 aftreden. Bert Kemperman heeft aangegeven dat hij zich herbenoembaar stelt en het VO staat daar positief tegenover. Ferry Naron heeft aangegeven zich niet herbenoembaar te stellen.  
Bij de pensioengerechtigden stelt Jaap Zandstra zich herbenoembaar en ook hier is het VO positief over.

 

De procedure
Kandidaten voor de twee vacatures bij de actieve deelnemers en de vacature bij de pensioengerechtigden kunnen zich aanmelden tot en met dinsdag 24 april 2018. Als zich voor de vacatures bij de actieve deelnemers één kandidaat aanmeldt en als de verkiezingscommissie die kandidaat geschikt vindt, dan wordt die kandidaat benoemd en wordt Bert Kemperman herbenoemd. Zijn er meerdere geschikte kandidaten, dan worden er verkiezingen gehouden. Als er geen kandidaten namens de pensioengerechtigden zijn, dan wordt Jaap Zandstra herbenoemd. Zijn er wel één of meer geschikte kandidaten, dan wordt er een verkiezing gehouden. Als er verkiezingen nodig zijn, dan zullen die tussen 15 en 29 mei worden gehouden.

 

Wat doet het VO?
Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop dit beleid is uitgevoerd. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur over belangrijke onderwerpen zoals het beloningsbeleid, het intern toezicht en het communicatiebeleid. Ook adviseert het verantwoordingsorgaan over zaken als liquidatie, fusie of overname, mocht dit aan de orde zijn. Het verantwoordingsorgaan vergadert een paar keer per jaar met het bestuur. Ook zijn er enkele eigen vergaderingen en soms is er telefonisch overleg. Lid zijn van het verantwoordingsorgaan is een interessante en uitdagende functie waarin je kennis maakt met allerlei aspecten van het onderwerp pensioen.

Je hebt vooraf geen speciale pensioenopleiding nodig om lid te worden van het VO. Enige kennis van en ervaring met pensioen is wel een pré. Na een benoeming als lid van het VO bekijken het VO en het bestuur van het fonds of een aanvullende opleiding gewenst is. Via onderstaande link kun je het functieprofiel downloaden zodat je een idee hebt wat er van je wordt gevraagd.

 

FUNCTIEPROFIEL VO

Wil je nog meer weten over wat het in de praktijk betekent, dan kun je bellen of mailen met de voorzitter van het verantwoordingsorgaan, Maurice Raven. Zijn contactgegevens zijn:
e-mail: maurice.raven@abbott.com;
telefoon:038-4256463 of 06-11785481.
Je kunt ook een van de andere leden van het verantwoordingsorgaan aanspreken. Je vindt hun namen onder de knop Over het fonds.

 

Hoe meld jij jezelf aan?
Als het je wat lijkt om je te gaan inzetten voor een goed pensioen voor jou en alle andere deelnemers van het pensioenfonds, dan kun jij je dus tot en met 24 april 2018 aanmelden als kandidaat. Wat je moet doen is ons een kort cv sturen en een motivatie waarom je lid van het verantwoordingsorgaan wilt worden. Stuur de gevraagde gegevens het liefst per e-mail naar:
BestuursbureauSPAN@Montae.nl

Gebruik je geen e-mail dan kun je kandidatuur per post sturen naar
Bestuursbureau SPAN
Verrijn Stuartlaan 1F
2288 EK Rijswijk

Vermeld in de onderwerp regel van je mail of bovenaan je brief ‘Kandidaat Verantwoordingsorgaan’.

 

Volgende stappen
Na 24 april 2018 zal de Verkiezingscommissie bepalen of de aangemelde kandidaten geschikt zijn en of er verkiezingen gehouden zullen worden. De kandidaten ontvangen daarvan persoonlijk bericht en de verkiezingen worden op de website bekendgemaakt. Als er verkiezingen komen, ontvangen alle actieve deelnemers een mail om hun stem uit te brengen en alle pensioengerechtigden een brief.