Nieuws

21-12-2017

Pensioenrichtleeftijd stijgt naar 68 jaar

Abbott, de vakbonden en de ondernemingsraden hebben met elkaar afgesproken dat de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 wordt verhoogd van 67 naar 68 jaar. Met hun besluit volgen de sociale partners binnen Abbott de wetswijziging over de pensioenrichtleeftijd die per 2018 ingaat. De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd waarop je normaal gesproken volgens de pensioenregeling met pensioen gaat.


Het was mogelijk geweest de pensioenrichtleeftijd op 67 jaar te handhaven, maar dan had de pensioenopbouw moeten worden verlaagd. De fiscus heeft namelijk kaders gesteld waarbinnen pensioen mag worden opgebouwd. Abbott hanteert in de Basis Module (de eindloonregeling) het fiscaal maximaal toegestane opbouwpercentage van 1,657%. Indien was  gekozen voor handhaving van 67 jaar als pensioenrichtleeftijd, had het opbouwpercentage verlaagd moeten worden naar 1,535%. Dan zou je dus minder pensioen gaan opbouwen. De sociale partners hebben ervoor gekozen de maximaal toegestane pensioenopbouw te behouden en tevens aan te sluiten bij de nieuwe norm in Nederland van een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.


Omrekening van al opgebouwde pensioen
In 2014 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. Toen zijn de tot 1 januari 2015 opgebouwde pensioenaanspraken omgerekend van 65 naar 67 jaar. Datzelfde gebeurt nu weer. Het tot 1 januari 2018 opgebouwde pensioen wordt omgerekend van 67 naar 68 jaar. Daardoor wordt je pensioen hoger: het pensioen gaat immers een jaar later in en wordt over een kortere periode uitgekeerd. Nieuwe aanspraken bouw je vanaf 1 januari 2018 op met een pensioenleeftijd van 68 jaar.

 

Eerder met pensioen kan nog steeds
De verhoging van de pensioenrichtleeftijd betekent niet dat je verplicht moet doorwerken tot 68 jaar. Je bepaalt vooral zelf wanneer je met pensioen gaat. Je kunt nog steeds kiezen voor vervroegd pensioen. Bij Abbott kan dat vanaf je 60ste jaar. Je moet wel beseffen dat hoe eerder je met pensioen gaat, hoe lager je pensioen wordt. Het moet immers over een langere periode worden uitgekeerd. Ook kan het dan nog een tijd duren voordat je een AOW-uitkering krijgt, want die gaat pas in op de voor jou geldende AOW-leeftijd. Voor meer informatie over je AOW-leeftijd zie www.svb.nl.


Aanpassing staffel beschikbare premie
Neem je naast de Basis Module ook deel aan de Beschikbare Premie Module en/of de Netto Pensioenregeling? In die regelingen wordt de staffel voor de beschikbare premie aangepast aan de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.
Meer informatie over de verhoging van de pensioenrichtleeftijd lees je in de Newsflash die in januari 2018 verschijnt.