Nieuws

31-03-2017

Maak kennis met de drie kandidaten voor het verantwoordingsorgaan

Er is een vacature in het verantwordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland namens de werknemers omdat Yvonne Groen aspirant bestuurslid van het pensioenfonds is geworden. Hierdoor is haar plaats in het verantwoordingsorgaan vrijgekomen. Voor deze vacature hebben zich drie kandidaten gemeld. Dit betekent dat er verkiezingen worden gehouden. Alle deelnemers in actieve dienst ontvangen begin april een e-mail  waarin zij worden uitgenodigd om via een link online te stemmen op hun favoriete kandidaat. Stemmen kan tot en met 18 april 2017. Spoedig daarna wordt de uitslag op deze website bekendgemaakt.

De drie kandidaten zijn:

 

Bertho van den Berg (1961) kwam in 1984 bij Solvay in dienst op de afdeling administratie. Bij Solvay was hij vele jaren verantwoordelijk voor het volledige payroll proces in Nederland. In 2008 stapte Bertho over naar het pensioenbureau van Solvay waar hij meehielp enkele kleine fondsen onder te brengen bij een verzekeraar. Vanaf 2012 is hij werkzaam als Supervisor Employee Cost administration en daarmee verantwoordelijk voor een juiste financiële weergave van alle employee gerelateerde kosten, inclusief pensioen. Bertho denkt een goede bijdrage te kunnen leveren aan het verantwoordingsorgaan vanwege zijn pensioenervaring. “Bij het pensioenbureau heb ik veel contact gehad met deelnemers naar aanleiding van vragen die zij hadden over hun pensioen. Nog steeds ben ik voor de verzekeraar het aanspreekpunt bij vragen over werknemers die deelnemers waren in het pensioenfonds Abbott Healthcare. Ik denk dat die ervaring nuttig kan zijn om in het verantwoordingsorgaan te kijken of het bestuur in control is wat betreft hun taken voor het pensioenfonds.”

 

Vincent Hougee (1985) studeerde bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2011 kwam hij als management trainee (PDP) in dienst bij Abbott en werkte daarna in management functies bij verschillende bedrijfsonderdelen. Nu is hij Area Manager EMEA F&D Procurement. Lid zijn van het verantwoordingsorgaan ziet hij als een goede stap in zijn persoonlijke groeipad. Vincent is van mening dat iedere werknemer al vroeg in zijn of haar loopbaan interesse zou moeten hebben in zijn/haar pensioen omdat dit een ‘garantie’ is voor de financiële situatie na het werkzame bestaan. “Die garantie”, zo zegt Vincent, “wordt momenteel continu uitgedaagd door de turbulente pensioenmarkt met onder andere de zeer lage rentestand, de alsmaar toenemende vergrijzing en de veranderende wetgeving. Het vinden van passende oplossingen met een zo groot mogelijk voordeel voor werkgever en werknemer, zie ik als een enorme maatschappelijke uitdaging, waar ik graag in meedenk.”

 

Robert Olthuis (1976) studeerde analytische scheikunde aan de Hogeschool van Utrecht. Hij werkt sinds 1 april 2014 bij Abbott Diagnostics als Ambassador. In die functie is hij verantwoordelijk voor bestaande klanten van klinisch diagnostische ziekenhuis- en huisartsenlaboratoria binnen het rayon Utrecht, Harderwijk, Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn  en Tiel. Naast zijn werk bij Abbott is Robert namens het CDA gemeenteraadslid en fractievoorzitter in zijn woonplaats Putten. Hij ziet een parallel tussen zijn werk als raadslid en het verantwoordingsorgaan van Abbott. “Het college van Burgemeester en Wethouders legt verantwoording af aan de gemeenteraad en de gemeenteraad controleert hen weer. Mede door deze ervaring wil ik mijn kennis en ervaring meenemen in het verantwoordingsorgaan en mijzelf daar verder in ontwikkelen. Op deze manier wil ik mij ook graag inzetten om het pensioenfonds te monitoren, waar het pensioengeld van de huidige en voormalige werknemers van Abbott zich bevindt. Dat is een belangrijke en verantwoordelijke taak.”