Nieuws

16-02-2017

Pensioenkorting bij Abbott niet aan de orde

 

Een korting van de pensioenen is bij het pensioenfonds van Abbott niet aan de orde. In de newsflash die op 24 januari 2017 verscheen, is bestuurslid Ronald Voorhaar daar heel duidelijk over. 

In de newsflash legt Ronald uit dat het fonds goed op koers ligt om de doelstellingen van het herstelplan te halen en de reserves binnen 5 jaar weer op orde te hebben. Als je het hele verhaal nog eens wilt nalezen, klik hier.

 

Regeling van Abbott kent geen indexatie
Bij het interview met Ronald staat ook een kaderstuk dat het pensioenfonds van Abbott geen indexatie kent. In januari is er altijd veel aandacht in de media voor indexatie van pensioenen.  Indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd, betekent het aanpassen van de pensioenen aan de ontwikkeling van de lonen en kosten van levensonderhoud. Dat indexeren kan alleen als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat.

 

We hebben er al vaak over geschreven dat de pensioenregeling van Abbott geen indexatie kent. Het leek ons goed het hier en in de newsflash nog eens te herhalen.  Alleen als je in actieve dienst zou overlijden voor je pensioenrichtdatum, wordt het partner- en/of wezenpensioen jaarlijks verhoogd met 3% tot je de pensioenrichtleeftijd zou hebben bereikt.

 

Tot een jaarsalaris van € 59.674 (bedrag 2017) hebben wij een eindloonregeling.  Bij een eindloonregeling wordt je pensioen gebaseerd op je laatst verdiende salaris.  Alle salarisverhogingen – dus ook als je individueel promotie maakt – worden meegenomen in je pensioenopbouw tot die grens van € 59.674. Abbott is een van de zeer weinige bedrijven die nog een eindloonregeling heeft.

 

Het pensioen dat je opbouwt in de eindloonregeling is aanzienlijk hoger dan de pensioenopbouw in een regeling waarbij je pensioen opbouwt over het gemiddelde salaris over je hele loopbaan. Bij een eindloonregeling wordt de opbouw over je hele loopbaan namelijk gebaseerd op je laatst verdiende salaris, dat waarschijnlijk veel hoger zal zijn dan toen je net begon met werken.

Tegenover deze hoge pensioenopbouw staat wel dat je pensioen nadat je met pensioen bent gegaan niet wordt aangepast aan de stijging van de kosten van het levensonderhoud.

 

Als je bij Abbott uit dienst gaat om elders te gaan werken, dan moet je beslissen wat je gaat doen met je opgebouwde pensioen. Laat je het staan bij SPAN, dan wordt je pensioen niet meer verhoogd. Als je gaat werken bij een werkgever met een pensioenregeling die wel indexatie kent, dan zal het waarschijnlijk verstandig zijn te kiezen voor waardeoverdracht van je opgebouwde pensioen naar de nieuwe pensioenregeling. Laat je daarbij goed adviseren.

 

Verdien je meer dan € 59.674, dan bouw je voor dat meerdere deel pensioen op in een beschikbare premieregeling. Die kent ook geen indexatie. Je bouwt een kapitaal op met de premies die jij en Abbott betalen en met de beleggingsrendementen die op die premies worden behaald. Hoe beter de rendementen zijn, hoe hoger het kapitaal. Op de pensioendatum koop je met dat kapitaal een pensioen aan. In de nieuwsflash van 24 januari 2017 vind je hierover meer informatie.

 

In de nieuwsbrief van september 2017 zullen we uitgebreid aandacht besteden aan het onderwerp indexatie in relatie tot de keuzes die de sociale partners binnen Abbott over de pensioenregeling hebben gemaakt.