Nieuws

16-02-2016

Maximumgrens voor pensioenopbouw verhoogd

Abbott kent een pensioenregeling die uit meerdere delen bestaat. Tot een jaarsalaris van € 59.522 (per 1 april 2016) bouw je pensioen op in de Basis Module. Dit is een eindloonregeling. Is je salaris hoger, dan bouw je voor het deel boven die grens pensioen op in de Beschikbare Premie Module. Dit is een beschikbare premieregeling. Je mocht daarin pensioen opbouwen tot een maximum jaarsalaris van € 100.000. Daarboven waren pensioenpremies niet meer fiscaal  aftrekbaar. De overheid heeft besloten die maximumgrens voor pensioenopbouw in 2016 te verhogen tot € 101.519. De sociale partners binnen Abbott hebben besloten die verhoging te volgen. De nieuwe grens geldt vanaf 1 april 2016.

 

In de Beschikbare Premie Module mag je dus nu tot aan een jaarsalaris van € 101.519 pensioen opbouwen. Voor de medewerkers met een salaris boven dat bedrag biedt Abbott de mogelijkheid vrijwillig deel te nemen aan een nettospaarfaciliteit. Je spaart dan pensioen van je nettosalaris. De latere pensioenuitkering wordt dan niet belast en er is vrijstelling van het gespaarde pensioenkapitaal boven deze grens in Box 3. Het pensioenfonds verzorgt deze nettospaarfaciliteit via een beschikbare premieregeling.

 

De begrenzing van de pensioenopbouw tot € 101.519 heeft ook gevolgen voor het partnerpensioen en wezenpensioen. Daarom is er een verzekering gesloten voor medewerkers met een inkomen boven deze grens die het partnerpensioen en wezenpensioen boven € 101.519 afdekt. De verzekering wordt niet geregeld door het pensioenfonds maar rechtstreeks door de werkgever afgesloten.

 

Meer informatie over de inhoud van onze pensioenregeling vind je in het Pensioen 1-2-3 op onze website.