Nieuws

21-12-2015

SPAN moet herstelplan indienen

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland (SPAN) moet voor het eind van dit jaar een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB) omdat de beleidsdekkingsgraad aan het einde van het derde kwartaal onder het vereiste niveau lag. In dat herstelplan moet SPAN aangeven hoe het binnen 10 jaar weer dat vereiste niveau denkt te bereiken.

 

Waarom moet SPAN een herstelplan indienen?

In oktober hadden we al op de website gemeld dat SPAN wellicht een herstelplan zou moeten indienen. In de afgelopen maanden is de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over 12 maanden) nog iets verder gedaald tot een niveau van 110,9% per eind november 2015. De voor ons vereiste dekkingsgraad is met de invoering van het nieuwe risicoprofiel 117,6%. Nu de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, betekent dit dat er sprake is van een reservetekort. Het pensioenfonds heeft dan wel genoeg kapitaal om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen, maar de buffer om tegenvallers te kunnen opvangen is niet hoog genoeg.

 

Waarom is de beleidsdekkingsgraad gedaald?

Net als alle andere pensioenfondsen heeft SPAN te kampen met het uitzonderlijk lage renteniveau. Hoe lager de rente is, hoe meer kapitaal pensioenfondsen moeten aanhouden om nu en in de toekomst de pensioenverplichtingen aan de deelnemers te kunnen betalen.

De belangrijkste factor bij de daling van de dekkingsgraad is echter dat DNB per 15 juli 2015 de systematiek heeft veranderd voor de rente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen. Die rekenrente is aanzienlijk verlaagd. Daarnaast hadden we in onze beleggingsportefeuille tot en met september te maken met negatieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Tezamen heeft dit geleid tot een daling van de actuele dekkingsgraad over het derde kwartaal van 113,2% naar 105,6%. In de beleidsdekkingsgraad werkt dit vertraagd door.

 

Wat is een herstelplan?

Volgens de regels van DNB moeten we nu voor eind december een herstelplan indienen. Dat is een plan waarin we aangeven hoe we binnen 10 jaar de beleidsdekkingsgraad weer op het vereiste niveau denken te krijgen. In januari 2016 zullen we een Newflash uitgeven met meer informatie over de inhoud van het herstelplan en de achtergrond ervan.

 

Geen reden om je zorgen te maken over je Abott pensioen

Het bestuur verwacht overigens dat SPAN met voortzetting van het huidige beleid al ruim voor het verstrijken van die 10 jaar het vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad weer zal hebben bereikt. Er is dus op dit moment geen reden om je zorgen te maken over je pensioen. Wel is het goed geregeld aandacht voor je pensioen te hebben en de ontwikkelingen te volgen via de website, de newsflashes, nieuwsbrieven en jaarlijkse pensioenoverzichten.