Nieuws

21-10-2015

Daling beleidsdekkingsgraad leidt tot reservekort

 

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland (SPAN) was eind september 112,6%. Dit is lager dan het voor ons vereiste niveau van 115,2%. Dit betekent dat er sprake is van een reservetekort. Het pensioenfonds heeft dan wel genoeg kapitaal om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen, maar de buffer om tegenvallers te kunnen opvangen is niet hoog genoeg.

  

Het bestuur heeft dit moeten melden aan de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). Half november worden de beleids- en vereiste dekkingsgraad over het hele kwartaal bekend. Zitten we dan nog steeds onder het vereiste niveau, dan zal het bestuur een herstelplan moeten indienen. Daarin moet het bestuur aangeven welke maatregelen het gaat nemen om binnen 10 jaar de beleidsdekkingsgraad weer op het vereiste niveau te krijgen. Mocht de beleidsdekkingsgraad voor het eind van het jaar weer boven het vereiste niveau liggen, dan hoeft het herstelplan niet te worden ingediend.

 

Nieuwe rekenmethodiek

Sinds 2015 is er een nieuwe methodiek om de dekkingsgraad te berekenen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds uitgedrukt in een percentage. De beleidsdekkingsgraad van SPAN is, net als bij vrijwel alle andere fondsen in Nederland, in de afgelopen maanden steeds iets verder gedaald. Enerzijds is dit het gevolg van neergaande aandelenkoersen en de gedaalde rente. De belangrijkste factor is echter dat DNB in juli van dit jaar de systematiek heeft veranderd voor de rente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen. Het gaat daarbij om de UFR. Dat staat voor Ultimate Forward Rate. Dat is een rente die wordt gebaseerd op de rente op leningen met een looptijd van 20 jaar. Tot nu toe werd altijd gewerkt met een vast percentage van 4,2%. Gezien de zeer lage rente van de afgelopen jaren en de verwachting dat de rente ook de komende jaren laag zal blijven, vond DNB een niveau van 4,2% niet meer realistisch. De UFR wordt nu maandelijks bepaald op basis van de in de afgelopen 10 jaar werkelijk gerealiseerde rentes op deze langlopende leningen.  Dit lagere UFR percentage heeft een drukkend effect op de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Dit neerwaartse effect is meteen te zien in de actuele dekkingsgraad en met enige vertraging in de beleidsdekkingsgraad.

 

Twee grenzen

Bij de eisen die DNB stelt, gelden er twee grenzen. De absolute ondergrens voor de beleidsdekkingsgraad is 104,5%. Komen we daar onder, dan is er sprake van een dekkingstekort. De tweede grens is de vereiste dekkingsgraad, die grotendeels afhankelijk is van het gevoerde beleggingsbeleid. Hoe meer risico je als fonds neemt, hoe hoger die vereiste dekkingsgraad is. Voor SPAN is de vereiste dekkingsgraad 115,2%. Daar zaten we dus eind september met een niveau van 112,6% onder. Er is dan een reservetekort.

 

Verdere informatie volgt

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad, of we een herstelplan moeten indienen en welke maatregelen we daarin dan gaan nemen. Overigens zal een korting van de pensioenen bij SPAN niet snel aan de orde zijn vanwege de bijstortingsverplichting die geldt voor de werkgever. Zover is het echter nog niet.