Nieuws

27-07-2015

Pensioenreglement aangepast aan nieuwe regels

 

In het pensioenreglement staat de inhoud van de pensioenregeling van Abbott precies beschreven. Soms moet het reglement worden aangepast als er wijzigingen in de wetgeving zijn. Zo zijn er een paar aanpassingen doorgevoerd in de versie van 18 juni 2015.

 

 

Geen nieuw inleg meer in Vrijwillige Bijspaar Module

Eén van die wijzigingen (in artikel 2 en artikel 20 van het reglement) heeft betrekking op het feit dat je vanaf dit jaar niet meer op vrijwillige basis extra voor je pensioen kunt sparen in de Vrijwillige Bijspaar Module. Dat komt doordat de belastingregels voor pensioenopbouw zijn veranderd. Alle ruimte om belastingvrij pensioen op te bouwen wordt nu al benut in de Basis Module en de Beschikbare Premie Module. Wat je voor 2015 in de Vrijwillige Bijspaar Module eventueel al had opgebouwd, blijft gewoon staan en blijft via de beleggingen hopelijk een goed rendement opleveren.

 

Nieuwe regels voor herstel bij een tekort

De tweede wijziging in het reglement (artikel 31) heeft te maken met het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK), de nieuwe financiële regels voor pensioenfondsen, die dit jaar van kracht zijn geworden. De overheid heeft deze regels aangescherpt zodat pensioenfondsen minder snel tot kortingsmaatregelen hoeven over te gaan en risico’s eerlijker worden verdeeld over verschillende generaties.

Als er sprake is van een financieel tekort moet het bestuur een herstelplan maken met maatregelen die ertoe leiden dat het tekort uiterlijk binnen 10 jaar wordt opgelost. Het bestuur kan daarvoor verschillende maatregelen nemen. In de pensioenuitvoeringsovereenkomst tussen Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland (SPAN) en Abbott is opgenomen dat de werkgever binnen bepaalde grenzen en binnen de financiële mogelijkheden een bijstortingsverplichting heeft. SPAN zal als er een tekort is in overleg treden met Abbott in Nederland en ook met het Amerikaanse moederbedrijf over de noodzakelijke bijstorting. Verhoging van de premie is in tweede instantie ook een mogelijkheid om een financieel tekort op te lossen. Alleen in het uiterste geval kan SPAN besluiten je opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

 

Reglement staat op de website

Wil je het reglement inzien? Klik hier om naar de pagina te gaan waar je het reglement kunt downloaden. Een verkorte en makkelijker leesbare weergave van het reglement vind je in het Pensioen 1-2-3.

Het huidige pensioenreglement dateert van 1 januari 2015 en is dus in de versie van 18 juni 2015 op enkele punten aangepast.  Het reglement geldt voor alle deelnemers die na 1 januari 2006 bij Abbott in dienst zijn gekomen. Het reglement is ook van toepassing voor deelnemers die al eerder dan 2006 in dienst zijn gekomen en die na 1 januari 1950 zijn geboren.

Als er voor jou nog een ouder reglement van toepassing is, vind je dat op dezelfde pagina waar bovenstaande link naar verwijst.