Nieuws

20-12-2014

Veranderingen in pensioenregeling per 1 januari 2015

We hebben je er al eerder over geïnformeerd: vanaf 1 januari 2015 worden de mogelijkheden om belastingvrij pensioen op te bouwen door de overheid verder beperkt.

 

Abbott blijft als een van de zeer weinige ondernemingen in Nederland vasthouden aan een eindloonregeling voor de basispensioenregeling. Het opbouwpercentage (wat je jaarlijks aan pensioen opbouwt) in de Basis Module gaat omlaag van 1,75% naar 1,675% van de pensioengrondslag (het deel van je salaris waarop je pensioenopbouw is gebaseerd).

Dit is het in 2015 maximaal door de overheid toegestane percentage. De franchise (het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt omdat je later ook AOW ontvangt) gaat omhoog van € 13.581 in 2014 naar € 14.305 in 2015. Dit is de franchise die we wettelijk minimaal moeten hanteren. Door deze twee maatregelen ga je minder pensioen opbouwen.

 

Ook in de Beschikbare Premie Module, die geldt voor het salaris boven een grens van € 58.711 (2014), wordt de pensioenopbouw beperkt. De premie daarvoor wordt berekend via een leeftijdsafhankelijke tabel. De wettelijk toegestane percentages voor 2015 daarin zijn ook lager dan voor 2014. De salarisgrens voor de Beschikbare Premie Module voor 2015 zal per 1 april 2015 (was vroeger per 1 januari) worden vastgesteld.

 

Een andere verandering in de belastingregels die ingaat per 1 januari 2015, is dat er boven een jaarsalaris van € 100.000 helemaal geen belastingvrije pensioenopbouw meer is toegestaan. Abbott kijkt naar mogelijkheden om medewerkers die dit betreft via hun netto salaris pensioen te laten opbouwen voor dit deel van hun inkomen. Ook wordt er gekeken naar een verzekering van het nabestaandenpensioen boven deze grens.

 

Omdat binnen de basisregeling de mogelijkheden van het nieuwe fiscale kader al volledig zijn benut, is het vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk vrijwillig extra pensioen te sparen in de Vrijwillige Bijspaar Module. Als je daaraan deelnam, blijft je opgebouwde kapitaal gewoon staan.

 

De werknemersbijdrage aan de pensioenpremie blijft in 2015 gehandhaafd op het niveau van 2014: 4,1%. In de Newsflash die we in februari 2015 zullen uitbrengen, gaan we nader in op deze veranderingen.