Nieuws

29-10-2014

Lees in je UPO hoe het zit met je pensioen!

 

Als het goed is, heb je eind oktober je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014 per post ontvangen. Dat is een belangrijk document want het geeft aan hoeveel pensioen je per 1 januari 2014 hebt opgebouwd en hoeveel je naar verwachting zult ontvangen als je later met pensioen gaat. Ook kun je zien wat je nabestaanden ontvangen als jij zou komen te overlijden.

 

Hoe zit je UPO in elkaar?

Je UPO kan uit verschillende delen bestaan. Je krijgt in ieder geval een UPO voor de Basis Module (BM). Als je salaris hoger is dan € 58.711 per jaar, krijg je ook een UPO voor de Beschikbare Premie Module (BPM). Die UPO’s zijn dan gebonden in één boekje. Als je zelf extra spaart voor je pensioen in de Vrijwillige Bijspaar Module (VBM) krijg je daar eveneens een UPO voor.

Het UPO is een flink document, maar laat je daardoor niet ontmoedigen. De belangrijkste gegevens vind je in overzichtelijke tabellen op de eerste pagina’s. De rest is vooral toelichting. Als je UPO uit meerdere delen bestaat, kun je de bedragen bij elkaar optellen om een beeld te krijgen van je totale pensioen bij Abbott of AbbVie.

 

Verhoging pensioenleeftijd heeft effect op je pensioen

Misschien heb je je UPO over 2013 niet meer helder op je netvlies staan, maar als je dat document en je UPO over 2014 naast elkaar legt, zul je zien dat je verwachte pensioen in je UPO over 2014 naar verhouding behoorlijk hoger is. Dat is niet een onverwachte meevaller, maar komt doordat de pensioenrichtleeftijd – de leeftijd waarop je normaal gesproken met pensioen gaat – per 1 januari 2014 is verhoogd van 65 naar 67 jaar. 

De waarde van je al opgebouwde pensioen verandert niet. Maar als je later met pensioen gaat wordt die opgebouwde waarde over een kortere periode uitgekeerd en is de uitkering dus hoger. Wil je meer weten over het verhogen van de pensioenrichtleeftijd van 65 van 67 jaar en enkele rekenvoorbeelden van de financiële effecten bekijken of wil je weten wat de mogelijkheden zijn om toch eerder met pensioen te gaan, klik dan hier  voor meer informatie.

Op de site hebben we ook een lijst opgenomen met veel gestelde vragen en antwoorden over het verhogen van de pensioenrichtleeftijd. Klik hier om die lijst te bekijken.

 

Bijlage met drie scenario’s voor BPM en VBM

Je verwachte pensioen uit de BM is behoorlijk zeker omdat de BM een eindloonregeling is. Je pensioen wordt daarbij gebaseerd op je laatst verdiende salaris. Voor de BPM en VBM is het verwachte pensioenresultaat minder zeker. Het uiteindelijke pensioenresultaat is sterk afhankelijk van het behaalde rendement op de beleggingen en de rentestand op het moment van pensionering. Daarom krijg je bij je UPO voor deze modules een bijlage met een neutraal, een voorzichtig en een optimistisch scenario. Dan kun je zien wat je pensioen zou kunnen zijn als het mee- of tegenzit. Wil je meer weten over die bijlage en over andere aspecten die een rol spelen bij de BPM en VBM, klik dan hier voor meer informatie.