Nieuws

01-10-2014

UPO 2014 komt eind oktober

Rond 31 oktober kun je bij de post je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) per 1 januari 2014 verwachten. Daarin staat hoeveel pensioen je tot die datum hebt opgebouwd en hoeveel je op basis van de huidige verwachtingen zult ontvangen als je met pensioen gaat.

Een belangrijke verandering is dat je tot eind 2013 opgebouwde aanspraken zijn omgerekend van een pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar. In de nieuwsbrief die je begin september hebt ontvangen, staat op pagina 3 en 4 een uitgebreid artikel over deze wijziging.

 

Voor de Basis Module worden je pensioenaanspraken met bijna 14% verhoogd omdat de uitkering twee jaar later ingaat.

Voor de Beschikbare Premie Module en de Aanvullende Bijspaar Module blijft je opgebouwde kapitaal gelijk. De uitkering kan later wel hoger zijn omdat je kapitaal twee jaar langer rendeert en je ook twee jaar langer premies betaalt. Het eindelijke resultaat bij deze twee modules is echter sterk afhankelijk van de beleggingsresultaten en de rente op het moment dat je met pensioen gaat.

 

In het artikel in de nieuwsbrief wordt de omrekenmethodiek uitgelegd. Straks kun je op je UPO zien wat voor jou de concrete financiële effecten zijn. Voor de Beschikbare Premie Module en de Vrijwillige Bijspaar Module zullen we net als bij je UPO per 1 januari 2013 weer verschillende prognoses opnemen zodat je kunt zien wat je pensioen naar verwachting gaat worden bij een tegenvallend of meevallend scenario.

 

Wij raden je aan het artikel in de nieuwsbrief nog eens goed te lezen. Daarin staat ook dat hoewel de pensioenleeftijd naar 67 jaar is gegaan, je er nog steeds voor kunt kiezen om eerder met pensioen te gaan als je dat wilt. Mocht je de nieuwsbrief op papier niet meer hebben, dan vind je hem ook op de website. Klik hier om direct naar de nieuwsbrief te gaan.

 

Houd ook de website in de gaten. Tegen eind oktober publiceren we daar nuttige aanvullende informatie over hoe je UPO over 2014  in elkaar steekt en wat de veranderingen zijn ten opzichte van je vorige UPO.