Nieuws

21-05-2014

Nieuw pensioenreglement is klaar

Vooral door wijzigingen in de wetgeving rond pensioenen is de huidige pensioenregeling van Abbott en AbbVie op een aantal punten aangepast. Daardoor moest het pensioenreglement (pensioenreglement II) worden gewijzigd. Dat is namelijk het officiële document waarin beschreven staat hoe de pensioenregeling in elkaar steekt.

 

Wij hebben jullie al over de wijzigingen geïnformeerd in de Newsflash van februari 2014. De belangrijkste punten zetten we nog even op een rij:

-  verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67;

-   omrekening van de tot eind 2013 opgebouwde ouderdomspensioen van  pensioenrichtleeftijd 65 naar 67;

 -   aanpassing van de werknemerspremie van 5% naar 4,1% van de pensioengrondslag;

 -   nieuwe premiestaffel voor de Beschikbare Premie Module.

 

Verder is in het nieuwe reglement de toetreding van de medewerkers van AMO Groningen B.V. geregeld. Ook is er een wijziging van de ontslagbepaling in de Vrijwillige Bijspaar Module.  Bij beëindiging van het dienstverband hoeft het opgebouwde kapitaal niet meer verplicht bij een verzekeraar te worden aangewend voor een levenslange uitkering. Het kan nu, net zoals bij de Beschikbare Premie Module, achterblijven bij het fonds tot het moment van pensionering. Deze nieuwe bepaling in de Vrijwilllige Bijspaar Module geldt ook bij echtscheiding.

 

Op onze website kun je de hoofdlijnen van de pensioenregeling vinden. In het reglement vind je alles tot in het kleinste detail uitgewerkt. Als je dus precies wilt weten hoe iets rond je pensioenregeling is geregeld, kun je dat vinden in het reglement. Klik hier om het nieuwe reglement te downloaden. Aan het begin vind je een inhoudsopgave met de verschillende onderwerpen.