Nieuws

08-01-2014

Franchises, grensbedrag en bijdragegrondslag 2014

De franchises, het grensbedrag  voor de  Basis Module en de bijdragegrondslag van de oude pensioenregeling  zijn vastgesteld voor het jaar 2014. Hieronder vind je een overzicht van de betreffende bedragen voor de nieuwe en de oude regeling.

 

Nieuwe regeling

(geboren vanaf 1 januari 1950 of in dienst na 1 januari 2006)

 

Franchise in €

2014

2013

Nieuwe regeling

13.581

13.460

 

 

De franchise is het deel van je jaarsalaris waarover je geen pensioen opbouwt omdat er rekening mee wordt gehouden dat je in de toekomst AOW zult ontvangen van de overheid.

Voor de nieuwe regeling is de franchise voor 2014 bepaald door het bedrag van 2013 te indexeren met de stijging van de index van de consumentenprijzen. Die stijging bedroeg 0,90%.

 

Grensbedrag in €

2014

2013

Basis Module

58.711

58.187

 

Als je bent geboren op of na 1 januari 1950 of in dienst bent na 1 januari 2006 bouw je tot een vastgestelde salarisgrens pensioen op in  Basis Module van Pensioenregeling II. Dit is een eindloonregeling. Boven deze salarisgrens bouw je pensioen op in de Beschikbare Premie Module.

Voor het vaststellen van het salarisgrensbedrag van 2014 is net als bij de franchise voor de nieuwe regeling het bedrag van 2013 verhoogd  met de genoemde 0,90%-stijging van de prijsindex.

 

Oude regeling

(geboren voor 1 januari 1950 en in dienst voor 1 januari 2006)

 

Franchise in €

2014

2013

Oude regeling

16.748

16.471

 

 

De franchise is het deel van je jaarsalaris waarover je geen pensioen opbouwt omdat er rekening mee wordt gehouden dat je in de toekomst AOW zult ontvangen van de overheid.

Voor de oude regeling is de franchise voor 2014 bepaald door het bedrag van 2013 te indexeren met de stijging van de AOW-uitkering. Die stijging  is 1,68%.

 

Bijdragegrondslag in €

2014

2013

AOW-bedrag  voor  berekening bijdragegrondslag 

5.862

5.765

 

In de oude regeling  geldt een bijdragegrondslag voor de vaststelling van de eigen bijdrage van de deelnemers. Zoals vastgelegd in het reglement van de oude regeling  bedraagt deze bijdragegrondslag  het jaarsalaris minus een viervoud van de geïndexeerde AOW-uitkering. In 2014 is het viervoud van de AOW-uitkering  € 23.447.

De indexatie van de  bijdragegrondslag vindt plaats op basis van de verhoging van de AOW-uitkering (1,68%)