Nieuws

07-01-2014

Welkom aan nieuwe deelnemers van AMO Groningen

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de medewerkers van Abbott Medical Optics (AMO) uit Groningen toegetreden tot Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. We heten deze collega's van harte welkom bij ons fonds.

 

AMO is een bedrijf dat wereldwijd een leider is op het gebied van innovatieve oplossingen voor het verbeteren van het zicht van mensen met oogaandoeningen. De vestiging in Groningen telt ongeveer 80 medewerkers voor wie het pensioen was geregeld bij het Bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek.

 

De opgebouwde rechten tot eind 2013 blijven achter bij Bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek. Per 1 januari 2014 treden de medewerkers van AMO Groningen toe tot Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland en starten met de opbouw van hun pensioen volgens de standaardregeling.

 

Het bestuur heet de nieuwe deelnemers welkom en zal er zorg voor dragen dat de overgang soepel verloopt en dat de AMO collega's binnen ons fonds kunnen blijven voortbouwen aan een goed pensioen.