Nieuws

18-11-2013

Pensioenregeling per 1-1-2014 aangepast

De pensioenregeling van Abbott en AbbVie wordt per 1 januari 2014 aangepast aan enkele wetswijzigingen. De belangrijkste is dat de pensioenrichtleeftijd - de leeftijd waarop je normaal gesproken met pensioen gaat - wordt verhoogd van 65 naar 67 jaar. Het pensioen dat je dus vanaf 1 januari 2014 opbouwt, is gebaseerd op een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Het pensioen dat je al had opgebouwd tot en met eind 2013 blijft gebaseerd op een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar.

 

De tweede wetswijziging betreft een verlaging van de maximaal toegestane opbouwpercentages voor pensioen. Die heeft voorlopig alleen betrekking op een beperkte groep medewerkers die voor 2006 deelnam aan de vroegpensioenregeling. Zij krijgen hiervoor individueel compensatie.
De regering heeft plannen voor een verdere beperking van de opbouwpercentages in 2015. Die zou dan voor alle medewerkers gevolgen kunnen hebben. Die plannen zijn echter nog niet door het parlement goedgekeurd.

 

De verhoging van de pensioenrichtleeftijd en de verlaging van het opbouwpercentage resulteren in een financieel voordeel omdat de premielast daalt. De werkgever heeft met de ondernemingsraden en betrokken vakbonden afgesproken dat 40% van dit voordeel naar de deelnemers gaat in de vorm van een premiekorting. Verder krijgt de werkgever ook 40% en de resterende 20% wordt gebruikt voor maatregelen om langer gezond doorwerken te stimuleren.

 

Meer informatie over de aanpassingen van de regeling staat in de nieuwsbrief die onlangs is verstuurd. Klik hier om de digitale versie van de nieuwsbrief te bekijken.