Nieuws

19-07-2013

Korten bij SPAN niet aan de orde

De afgelopen dagen werden we opgeschrikt door berichten dat grote pensioenfondsen vrezen dat ze opnieuw de pensioenen moeten gaan korten. Die vrees wordt realiteit als de dekkingsgraad niet verbetert voor het eind van dit jaar. Bij ons pensioenfonds is dat op dit moment niet aan de orde omdat de dekkingsgraad per eind juni van 107,2% nog boven het door De Nederlandsche Bank vereiste minimumniveau van ca. 105% ligt.


Overigens is ook onze dekkingsgraad in de afgelopen maand sterk gedaald. Eind mei lag het niveau nog net boven 111%. De daling, waar vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland last van hebben, is het gevolg van een combinatie van lagere beurskoersen en de regels voor de berekening van de pensioenverplichtingen.


Vanwege die zelfde berekeningsmethode schat het bestuur in dat eind juli de dekkingsgraad weer aanzienlijk zal bijtrekken. Dit natuurlijk bij de aanname dat de beurskoersen en de overige economische omstandigheden niet te veel veranderen. Ten slotte is korting ook voor ons fonds een allerlaatste redmiddel en ligt niet voor de hand vanwege de toezegging van beide werkgevers bij te storten in geval van een tekort.
Een pensioenkorting is bij ons dus nog niet aan de orde, maar gezien de schommelingen op de financiële markten is voorzichtigheid met uitspraken over de toekomst wel geboden.