Nieuws

26-06-2013

Pensioenfonds houdt zich goed staande in turbulent 2012

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland heeft zich in 2012 goed staande gehouden in een nog steeds moeilijk economisch klimaat en temidden van belangrijke veranderingen binnen het Abbott concern. De komst van een groot aantal nieuwe deelnemers van bedrijfsonderdelen van het voormalige Solvay, AMO en STARLIMS heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van de jaarcijfers over 2012 ten opzichte van 2011. In totaal kwamen er meer dan 700 nieuwe actieve deelnemers bij.

 

Het belegd vermogen steeg van EUR 150 miljoen eind 2011 naar EUR 189 miljoen eind 2012. Naast de invloed van gestegen premies door de nieuwe deelnemers, droegen ook de beleggingsopbrengsten bij aan de stijging. Het totale beleggingsrendement van 12,9% bleef iets achter bij het totale rendement van 13,6% over 2011.

 

Het totale vermogen van de beleggingen van de deelnemers in de Beschikbare Premie Moduele en de Vrijwillige Bijspaar Module steeg van EUR 12 naar EUR 16 miljoen. Hiervan was het totale rendement van 5,5% aanzienlijk beter dan het teleurstellende cijfer van 0,1% over 2011.

 

De dekkingsgraad van ons fonds steeg van 108,8% eind 2011 naar 116,4% eind 2012. Deze stijging is voor een belangrijk deel te danken aan de gewijzigde methodiek voor het waarderen van langlopende verplichtingen die De Nederlandsche Bank heeft ingevoerd. Daarnaast hadden de beleggingsopbrengsten een positief effect op de dekkingsgraad. Zoals je in een ander nieuwsbericht op deze site kunt lezen, geldt er inmiddels geen herstelplan meer voor ons fonds.

 

Opvallend was dat de kosten voor het uitvoeren en administreren van de pensioenregeling in 2012 sterk zijn gedaald. De kosten per deelnemer zijn bijna gehalveerd van EUR 1196 in 2011 tot EUR 612 in 2012. Door de groei van het aantal deelnemers werd het kostendraagvlak groter. Maar ook een sterke nadruk op kostenbeheersing en de overgang naar de nieuwe administrateur AZL droegen bij aan de kostendaling.

 

In de nieuwsbrief die begin dit najaar verschijnt, zullen we uitgebreider aandacht besteden aan het jaarverslag 2012. Ondertussen kun je het jaarverslag al inzien en downloaden via onze website. Klik hier om meteen naar het jaarverslag 2012 te gaan.