Nieuws

24-06-2013

Geen herstelplan meer van kracht

In onze Newsflash van februari hadden we al geschreven dat we op basis van de ontwikkeling van onze dekkingsgraad verwachtten dat eind maart 2013 het lange-termijn herstelplan niet meer van kracht zou zijn. We zouden dan namelijk drie kwartalen achtereen een dekkingsgraad hebben die hoger is de voor fonds vereiste dekkingsgraad. Dat is ook zo gebleken en we hebben dit gemeld aan De Nederlandsche Bank. Die heeft op 30 mei jl. bevestigd dat het in 2008 ingediende korte- en lange-termijn herstelplan als beëindigd kan worden beschouwd. Voor de meest recente stand van de dekkingsgraad, klik op de knop ‘dekkingsgraad' in het menu rechts op de homepage.