Nieuws

24-01-2013

Franchises, Grensbedrag en Bijdragegrondslag 2013

Nieuwe regeling

 

Franchise in €

2013

2012

Nieuwe regeling (55-minners)

13.460

13.199

 

De franchise is het deel van je jaarsalaris waarover je geen pensioen opbouwt omdat er rekening mee wordt gehouden dat je in de toekomst AOW zult ontvangen van de overheid.

Voor de nieuwe regeling is de franchise voor 2013 bepaald door het bedrag van 2012 te indexeren met de stijging van de index van de consumentenprijzen. Die stijging bedroeg 1,98%.

 

Grensbedrag in €

2013

2012

Basis Module

58.187

57.055

 

Als je bent geboren op of na 1 januari 1950 en/of in dienst bent na 1 januari 2006 bouw je tot een vastgestelde salarisgrens pensioen op in  Basis Module van Pensioenregeling II. Dit is een eindloonregeling. Boven deze salarisgrens bouw je pensioen op in de Beschikbare Premie Module.

Voor het vaststellen van het salarisgrensbedrag van 2013 is net als bij de franchise voor de nieuwe regeling het bedrag van 2012 verhoogd  met de genoemde 1,98%-stijging van de prijsindex.

 

Oude regeling

 

Franchise in €

2013

2012

Oude regeling (55-plussers)

16.471

16.265

 

 

De franchise is het deel van je jaarsalaris waarover je geen pensioen opbouwt omdat er rekening mee wordt gehouden dat je in de toekomst AOW zult ontvangen van de overheid.

Voor de oude regeling is de franchise voor 2013 bepaald door het bedrag van 2012 te indexeren met de stijging van de AOW-uitkering. Die stijging  is 1,26%.

 

Bijdragegrondslag in €

2013

2012

AOW-bedrag  voor bijdragegrondslag 

5.765

5.693

 

In de oude pensioenregeling (de eindloonregeling voor deelnemers geboren voor 1 januari 1950 en in dienst voor 1 januari 2006) geldt een bijdragegrondslag voor de vaststelling van de eigen bijdrage van de deelnemers. Zoals vastgelegd in het reglement van de oude regeling  bedraagt deze bijdragegrondslag  het jaarsalaris minus een viervoud van de geïndexeerde AOW-uitkering. In 2013 is het viervoud van de AOW-uitkering  € 23.060.

De indexatie van de  bijdragegrondslag vindt plaats op basis van de verhoging van de AOW-uitkering (1,26%).