Nieuws

14-01-2013

Dekkingsgraad eind 2012 op bijna 117%

Dat is ruim boven de minimumeis van 105% die De Nederlandsche Bank stelt voor alle pensioenfondsen en ook boven de specifiek voor ons fonds vereiste dekkingsgraad van ruim 107% op basis van ons beleggingsbeleid.

 
Waar sommige fondsen vanwege hun dekkingsgraad per eind december 2012 de pensioenen in 2013 moeten korten, is dit bij Abbott dus niet aan de orde. De dekkingsgraad is in de laatste maanden van 2012 behoorlijk gestegen. De belangrijkste reden daarvoor is dat de overheid in september de regels voor het berekenen van de pensioenverplichtingen heeft aangepast. Hierdoor mogen fondsen voor het berekenen van hun verplichtingen op lange termijn rekenen met een wat hogere rente. Ook de koersstijgingen op de financiële markten in de laatsten weken van 2012 hadden een gunstig effect op de dekkingsgraad.

Voor 2013 blijft het bestuur positief gestemd,maar met de nodige voorzichtigheid vanwege de instabiele economische ontwikkelingen.