Nieuws

20-12-2012

Doorloop de Zorgplichtmodule van Mijn Pensioen

Als je deelneemt aan de Beschikbare Premie Module en/of de Vrijwillige Bijspaar Module van de pensioenregeling van Abbott worden je premies belegd op je persoonlijke Mijn Pensioen rekening bij ING, waartoe je  toegang hebt  via internet.

 

Waarom een Zorgplichtmodule?

Als je met je  gebruikersnaam en wachtwoord inlogt op de website https://mijnpensioen.ingim.nl , zie je in het menu aan de linkerkant de Zorgplichtmodule. Die staat daar omdat Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland het belangrijk vindt dat je weet wat beleggen voor je  pensioen inhoudt, welke risico's je daarbij loopt en hoe je een portefeuille met beleggingen kunt samenstellen die past bij je risicoprofiel. Als je  jong bent kun je namelijk meer risico lopen bij je pensioenbeleggingen dan iemand die ouder en dus dichterbij de pensioengerechtigde leeftijd is.

 

Waarom is het belangrijk deze module te doorlopen?

Wij hebben geconstateerd dat veel van onze deelnemers deze Zorgplichtmodule nog nooit hebben doorlopen.  We hebben daarom via een e-mail een oproep gedaan om de Zorgplichtmodule toch vooral wel te doorlopen. In de eerste plaats omdat het belangrijk is dat je weet hoe Mijn Pensioen werkt. Het gaat immers om jouw inkomen voor later. Daarnaast is het zo dat je geen gebruik kunt maken van de keuzemogelijkheden die Mijn Pensioen biedt als je de Zorgplichtmodule niet hebt doorlopen. Je  premie wordt dan automatisch belegd in de door het pensioenfonds gekozen standaardmix: LifeCycle Mix Neutraal.

 

Hoe werkt het?

De Zorgplichtmodule bestaat uit drie onderdelen die je dient te doorlopen. Elk van die onderdelen wordt afgesloten met een toets. Je bent niet verplicht de toetsen te maken om de zorgplichtmodule af te ronden. Maar we raden het je wel aan: je kunt immers hiermee testen of je de informatie hebt begrepen.

Na het doorlopen van de Zorgplichtmodule kun je je risicoprofiel vaststellen en eventueel gebruik maken van de keuzemogelijkheden. Dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt ook gewoon blijven bij de standaardmix. De meeste deelnemers doen dat. Als je  hebt besloten gebruik te maken van de keuzemogelijkheden en later je beleggingen niet meer mochten aansluiten bij je risicoprofiel, ontvang je een waarschuwingsmelding. Je wordt dan geacht via de Zorgplichtmodule actie te ondernemen.  Je bent en blijft daarvoor zelf verantwoordelijk.

 

Heb je vragen?

Heb je vragen over Mijn Pensioen of wil je je  inloggegevens voor de website opvragen? Neem dan contact op met de Klantenservice Mijn Pensioen. De Klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0800-645 67 36. Vanuit het buitenland kun je bellen naar +31-79-363 96 24. Je  kunt ook een e-mail sturen naar info@mijnpensioen.ingim.nl.