Links

Links

 

Pensioenregister
Website waar je de opgebouwde pensioenaanspraken bij al je werkgevers plus de AOW kunt bekijken. (Je hebt je DigiD code nog om in te loggen. Als je die nog niet hebt, kun je die aanvragen via www.digid.nl )
www.mijnpensioenoverzicht.nl

 

Pensioenkijker.nl
Site van de overheid met nuttige algemene pensioeninformatie.
www.pensioenkijker.nl

 

AZL
Onze administrateur
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen
www.azl.eu

 

NN Investment Partners
De uitvoerder van onze Beschikbare Premie Module en Vrijwillige Bijspaar Module
NN Investment Partners:
Locatie HP F.01.040
Postbus 90470
2509 LL Den Haag
Mijn Pensioen | Inloggen (nnip.com)

 

Sociale Verzekeringsbank
Uitvoerder van volksverzekeringen waaronder de AOW
Het districtskantoor is afhankelijk van jouw woonplaats. Je kunt dit nalezen op internet.
www.svb.org

 

UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen)
Het districtskantoor is afhankelijk van jouw woonplaats. Je kan dit nalezen op internet.
www.uwv.nl

 

Ombudsman Pensioenen
Bordewijklaan 10
2591 XR Den Haag
www.ombudsmanpensioenen.nl