Ik werk niet meer bij Abbott

Je pensioen bij Abbott 

Als je ooit bij Abbott  hebt gewerkt, maar inmiddels niet meer en je hebt er niet voor gekozen om je opgebouwde pensioen mee te nemen naar je nieuwe werkgever, dan ben je een gewezen deelnemer van het pensioenfonds. Een gewezen deelnemer wordt ook wel slaper genoemd. Je opgebouwde pensioenaanspraken ‘slapen' als het ware tot het moment dat je met pensioen gaat en ze tot uitkering komen.

 

Overzicht van pensioenregelingen

Wil je nog eens bekijken hoe de pensioenregeling van Abbott eruit ziet, dan kun je daar informatie over vinden in het Pensioen 1-2-3 op de hompage van deze site. Het Pensioen 1-2-3 geeft je in drie lagen informatie over de inhoud van je pensioenregeling. Ook vind je informatie over de verschillende modules van de pensioenregeling in het menu aan de linkerkant van de homepage.

 

Medewerkers geboren voor 1950

Ben je geboren voor 1950 en was je voor 1 januari 2006 in dienst bij Abbott, dan gold voor jou de oude pensioenregeling, die op bepaalde punten afwijkt van de huidige regeling. Klik hier om het pensioenreglement te bekijken als je tot die categorie werknemers behoorde. Deze medewerkers kunnen ook nog gebruik maken van de vroegpensioenregeling, die per 2006 is afgeschaft. Klik hier om het reglement daarvan te bekijken.

 

Waardeoverdracht

Als je Abbott  verlaat en ergens anders gaat werken, dan heb je de keus of je je opgebouwde pensioenrechten wilt meenemen naar je nieuwe werkgever of niet. Doe je dit wel, dan kies je voor waarde-overdracht. Doe je dit niet, dan word je een gewezen deelnemers van het pensioenfonds van Abbott en blijven je opgebouwde pensioenaanspraken staan tot het moment dat je met pensioen gaat. Let op: Als je jouw pensioen wilt overdragen moet je dat binnen zes maanden, na je indiensttreding, aanvragen bij de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Waarde-overdracht is een complexe materie. Klik hier voor meer informatie. Het is raadzaam om bij het overwegen van wel of geen waarde-overdracht een advies in te winnen van een onafhankelijke pensioendeskundige.

 

Wordt het pensioen aangepast aan de prijsstijgingen?

Abbott/Abbvie heeft tot een bepaalde salarisgrens (€ 62.554 in 2020) een eindloonregeling. Dat betekent dat het pensioen tot die grens is gebaseerd op het laatst verdiende salaris. In Nederland komt de eindloonregeling nog maar heel weinig voor. Abbott heeft met de ondernemingsraad afgesproken de eindloonregeling te handhaven. Wel is het zo dat de eindloonregeling bij Abbott geen toeslagverlening kent. Dit betekent dat de door jou opgebouwde pensioenaanspraken na je vertrek bij Abbott niet meer worden aangepast aan de stijging van de kosten van het levensonderhoud.
Als uitzondering hierop geldt dat indien je mocht overlijden voor je pensioenrichtdatum, het eventuele partner- en wezenpensioen jaarlijks met 3% worden geïndexeerd; uiterlijk tot het moment dat je de pensioenrichtleeftijd zou hebben bereikt


Welke informatie krijg je over je pensioen?

Je krijgt één keer per jaar een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) waarin staat hoe veel pensioen je bij het pensioenfonds van Abbott hebt opgebouwd. 
Als je pensioenkapitaal hebt opgebouwd binnen de Beschikbare Premie Module, dan krijg je de informatie daarover vooral via de website https://mijnpensioen.nnip.com.
Wil je vaker informatie over je pensioen bij Abbott, dan raden we je aan geregeld onze website www.pensioenfondsabbott.nl  te bezoeken. Je vindt daar de laatste nieuwsberichten over Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Via het menu Publicaties aan de rechterkant van de homepage kun je nieuwsbrieven en newsflashes downloaden. Je vindt daar ook de jaarverslagen, de pensioenfilms en pensioenbrochure van Abbott en fondsdocumenten zoals de pensioenreglementen en de uitvoeringsovereenkomst.

Verder wijzen we je graag op een belangrijke landelijke pensioensite: www.mijnpensioenoverzicht.nl  waar je een compleet overzicht kunt krijgen van je bij al je werkgevers opgebouwde pensioenen, inclusief de AOW. Je hebt dan wel je DigiD nodig om in te loggen. Dit is je digitale identiteitscode van de overheid. Heb je die nog niet dan kun je die aanvragen via de site www.digid.nl.

 

Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?

Vragen over je pensioen kun je stellen aan onze administrateur AZL in Heerlen. Er is een speciaal telefoonnummer voor Abbott waar je medewerkers aan de lijn krijgt, die volledig op de hoogte zijn van de pensioenregeling van Abbott/AbbVie. De contactgegevens zijn:
Telefoon: 088 - 116 3001
E-mail: pf-abbott@azl.eu
Postadres: Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen

Heb je vragen over je beleggingen of de inloggegevens van de Beschikbare Premie Module, dan kun je contact opnemen met de klantenservice van NN Investment Partners:
Telefoon: 0800 645 6736 (vanuit Nederland) of +31 88 646 67 66 (vanuit het buitenland)
E-mail: info@mijnpensioen.nnip.com.