Herstelplan

Als het vermogen van SPAN zakt onder het niveau van het door De Nederlandsche Bank  (DNB) vereiste vermogen, moet SPAN een herstelplan indienen waarin het aangeeft welke maatregelen het neemt om het vermogen binnen 10 jaar weer op het vereiste niveau te brengen.

 

Vooral door de daling van de al extreem lage rente, is de beleidsdekkingsgraad van SPAN per eind september 2019 uitgekomen op 112,4%. Dit is beneden het voor het fonds vereiste niveau van 113,5%. Daarom heeft het bestuur op 11 december 2019 een herstelplan ingediend bij DNB.

 

Volgens de prognoses in dit plan, dat vóór de coronacrisis is ingediend bij DNB, verwacht het bestuur op basis van voortzetting van het reguliere beleid dat het vermogen in 2021 weer het vereiste niveau zal hebben bereikt.

 

Pensioenfonds Abbott heeft als een van de zeer weinige pensioenfondsen in Nederland nog een eindloonregeling als basisregeling met daar bovenop een beschikbare premieregeling als excedentregeling. Het fonds kent geen indexatie. De pensioenen van de actieve, gewezen en pensioengerechtigde deelnemers worden dus niet geraakt door het herstelplan.

 

Een extra geruststelling voor de deelnemers is dat indien de beleidsdekkingsgraad ooit mocht dalen tot onder het minimaal vereiste niveau van 104,5%, de werkgever een bijstortingsgarantie heeft. Dit is in het verleden één keer voorgekomen: tijdens de financiële crisis in 2009. De werkgever heeft toen het tekort van het pensioenfonds volledig aangevuld.

 

In de Newsflash die begin februari 2020 verschijnt, staat meer informatie over het herstelplan.