Formulieren

Formulieren

Voor het doorgeven van wijzigingen of het aanvragen van waardeoverdracht, heb je een formulier nodig. Het fonds kent de volgende formulieren:

  • Aanmelden partner
  • Waarde-overdracht: je pensioen meenemen
  • Wijziging betaalgegevens en/of heffingskorting
  • Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen

 

Je kunt deze formulieren aanvragen via onze administrateur AZL.

De contactgegevens zijn:

Telefoon: 088-1163001

E-mail: pf-abbott@azl.eu  
Postadres: Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen

 

Het formulier voor het aanvragen van inkomende waardeoverdracht kun je ook direct hier downloaden. Dit formulier gebruik je als je de bij je vorige werkgever opgebouwde pensioenaanspraken wilt overdragen naar Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland.

 

Het formulier voor aanpassen van betaalgegevens en/of heffingskorting kun je ook hier downloaden.

 

Het formulier afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen kun je ook hier downloaden.