Arbeidsongeschikt word

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt word?

Als je arbeidsongeschikt wordt, is Abbott de eerste twee jaar verantwoordelijk voor je inkomen. Je pensioenopbouw gaat dan gewoon door. Als je na die twee jaar nog steeds ziek bent, kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Je pensioenopbouw gaat dan (gedeeltelijk) door, afhankelijk van het percentage van je arbeidsongeschiktheid. Daarvoor geldt de volgende tabel:

 

Mate van arbeidsongeschiktheid      Voortzettingspercentage
0 tot 35%                                                                        0%
35 tot 45%                                                                    40%
45 tot 55%                                                                    50%
55 tot 65%                                                                    60%
65 tot 80%                                                                 72,5%
80 tot 100%                                                                100%

 

Als je mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt, verandert ook het percentage van de voortzetting van je pensioenopbouw. De eigen premie die je betaalt , is afhankelijk van het voortzettingspercentage. Als dat bijvoorbeeld 60% is, dan hoef je 60% van je eigen premiebijdrage niet te betalen.

 

De pensioenopbouw wordt gebaseerd op de pensioengrondslag zoals die gold toen je arbeidsongeschikt werd. Indien je in deeltijd werkte, geldt het deeltijdpercentage op het moment dat je arbeidsongeschikt werd.
De pensioenopbouw gaat door zolang je recht blijft houden op een WIA-uitkering, maar uiterlijk tot je pensioendatum.

 

De volledige regels over pensioen en arbeidsongeschiktheid vind je in het pensioenreglement.