Integriteitsbeleid

Op grond van het Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen moet ieder pensioenfonds een beleidsdocument hebben waarin het beschrijft hoe het de integriteitsrisico’s die het fonds loopt, zo veel mogelijk wil beperken. Doelstelling van het integriteitsbeleid is te stimuleren dat alle aan het pensioenfonds verbonden personen op alle niveau’s handelen in overeenstemming met algemeen maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden. Daarnaast dienen zij zich te houden aan de specifieke normen en waarden die gelden voor pensioenfondsen in het bijzonder en uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Klik hier om het integriteitsbeleidsdocument van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland te downloaden.