Invloed van rendementen en rentetarieven op je pensioen

 

Invloed van rendementen en rentetarieven

 

Bij de Beschikbare Premie Module betalen zowel jij als Abbott een premie. Kik hier om te zien wat die premie is. De premies worden gestort op jouw persoonlijke ‘Mijn Pensioen' beleggingsrekening bij NN Investment Partners. Daar worden ze, afhankelijk van jouw keuze, belegd of gespaard.

 

Met het kapitaal dat je hebt opgebouwd, koop je als je met pensioen gaat een levenslange pensioenuitkering. De aankoopprijzen daarvoor zijn afhankelijk van de marktrente. Hoe hoger de rente, hoe meer pensioen je kunt kopen. Je koopt een pensioenuitkering aan bij een verzekeringsmaatschappij, dus niet bij je pensioenfonds. Het verdient aanbeveling om voordat je een levenslange pensioenuitkering aankoopt, offerte te vragen bij meerdere verzekeraars.

 

Naast de marktrente op het moment van pensionering, is je uitkering afhankelijk van hoeveel kapitaal je tot je pensionering hebt opgebouwd. Hoe beter de beleggingsresultaten waren, hoe meer kapitaal je hebt om een pensioen te kunnen kopen. Klik hier voor meer informatie over de keuzes die je hebt bij het beleggen van je pensioenpremies.