Met deeltijdpensioen wil

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik met deeltijdpensioen wil?

 Je kunt er voor kiezen om vanaf je 60ste jaar met deeltijdpensioen te gaan. Je blijft dan wel tot je 67ste werken, maar gaat minder werken. Als je dit wilt, moet je daar wel toestemming voor hebben van je werkgever. Deeltijdpensioen is mogelijk in delen van 10% van je totale aantal werkuren met een minimum van 20%. Je kunt eenmalig kiezen voor deeltijdpensioen. Het is daarna niet meer mogelijk om het aantal werkuren weer te verhogen.

 

Als je met deeltijdpensioen gaat, zal je totale pensioenuitkering lager zijn omdat je al eerder dan je 67-jarige leeftijd gaat genieten van een deel van je pensioen. Overigens blijf je, zolang je werkt, wel pensioen opbouwen over het aantal gewerkte uren.

 

Als je met deeltijdpensioen gaat en je neemt deel aan de Beschikbare Premie Module en/of de Vrijwillige Bijspaar Module, dan zul je op het moment dat je met deeltijdpensioen gaat een deel van je beschikbare pensioenkapitaal moeten aanwenden voor een direct ingaand ouderdomspensioen en een bijbehorend partnerpensioen.