Beschikbare Premie Module

Beschikbare Premie Module

Verdien je meer dan € 59.674 per jaar, dan bouw je voor het deel van je salaris boven deze grens pensioen op in de Beschikbare Premie Module. Dit geldt tot een maximumsalaris van € 103.317 per jaar. Boven dit bedrag is er geen belastingvrij pensioensparen meer toegestaan. Abbott biedt medewerkers met een inkomen boven deze grens wel een faciliteit om pensioen te sparen van hun nettosalaris. De Beschikbare Premie Module is een premieovereenkomst. Dit betekent dat je pensioenuitkering niet is gebaseerd op je salaris, maar afhankelijk is van de beleggingsresultaten en van de rentetarieven op het moment dat je met pensioen gaat.
Klik hier voor meer informatie.

 

Duidelijke eigen verantwoordelijkheid

Er is dus een groot verschil tussen het pensioen dat je opbouwt in de Basis Module en in de Beschikbare Premie Module.

 

Op je pensioen in de Basis Module heb je zelf weinig invloed. Abbott en jij betalen vastgestelde premies, het pensioenfonds belegt die premies en de pensioenuitkering die je later vanuit de Basis Module zult ontvangen, is gebaseerd op je laatst verdiende salaris tot de salarisgrens van € 59.674.


Bij de Beschikbare Premie Module zit je zelf veel meer aan het stuur. De premies die Abbott en jij betalen, worden gestort op jouw persoonlijke ‘Mijn Pensioen' beleggingsrekening bij NN Investment Partners. Je hebt verschillende keuzemogelijkheden hoe dat geld wordt belegd. Je kunt kiezen voor een neutraal standaardprofiel, dat wordt aangepast aan je leeftijd. Maar je kunt ook kiezen voor een meer offensieve en defensieve beleggingsstrategie. Naarmate je meer risico neemt, heb je kans op een hoger rendement; kies je voor meer veiligheid, dan zal het rendement vaak lager zijn. Je keuze zal wellicht mede afhangen van het pensioen dat jij nastreeft. Door met je DigiD in te loggen op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl  kun je zien welk pensioen je later naar verwachting gaat ontvangen. Voldoen de daarin vermelde bedragen aan je verwachtingen, dan hoef je niets te doen. Zo niet, dan zul je zelf actie moeten ondernemen. Jij bent in de eerste plaats verantwoordelijk voor je pensioen.

 

Klik hier voor meer informatie over je eigen verantwoordelijkheid voor je pensioen.
Klik hier  voor informatie over de keuzemogelijkheden in de Beschikbare Premie Module.

 

Premies en kosten

Net als bij de Basis Module betaal je zelf 4,1% van de pensioengrondslag voor het deel van je inkomen waarover je in de Beschikbare Premie Module pensioen opbouwt. De premie die Abbott daarin voor je betaalt, is afhankelijk van je leeftijd. Klik hier  voor een tabel met de premies.


Beleggingsfondsen berekenen kosten voor het management van de fondsen. Deze kosten zijn begrepen in de koers van de fondsen en worden dus niet onttrokken aan jouw beleggingsrekening. Voor een neutrale life cycle mix (de standaardmix die geldt voor verreweg de meeste Abbott deelnemers) bedragen de totale kosten gemiddeld 0,40% over het belegd vermogen per jaar. Je betaalt geen transactiekosten voor de aan- en verkoop van fondsen, behalve van enkele niet-NN fondsen. De werkgever betaalt de kosten voor de uitvoering van de Beschikbare Premie Module door NN Investment Partners. Meer informatie over de kosten vind je in de brochure van NN Investment Partners.

 

Partnerpensioen en wezenpensioen

Net als de Basis Module kent de Beschikbare Premie Module een partnerpensioen en een wezenpensioen. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt het opgebouwde kapitaal aangewend voor het aankopen van een levenslang ouderdomspensioen en een bijbehorend partnerpensioen en wezenpensioen in de verhouding 100:70 :14. Samen met je partner kun je kiezen voor een andere verdeling van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen.

Indien de deelnemer nog tijdens de diensttijd overlijdt, wordt net als in de Basis Module het partnerpensioen berekend op basis van  het  ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot je pensioengerechtigde leeftijd bij Abbott had blijven werken. Het wezenpensioen bedraagt in deze situatie 14% per kind van het partnerpensioen.

Meer informatie over de Beschikbare Premie Module vind je in het pensioenreglement.