Nieuws

nieuws

21/06/2018

Het UPO komt eind juni 2018

Eind deze maand ontvang je het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van SPAN. Je kunt daarop zien hoeveel pensioen je tot eind 2017 hebt opgebouwd. Als straks je UPO in de bus valt, is het verstandig dit niet ongelezen in een map of – nog erger – bij de stapel met oud papier te stoppen. Lees het aandachtig zodat je weet hoe je ervoor staat.

Lees verder


nieuws

12/06/2018

Jaap Verweij en Bert Kemperman gekozen na VO verkiezingen

Na spannende verkiezingen zijn Jaap Verweij en Bert Kemperman gekozen als lid van het verantwoordingsorgaan van SPAN namens de actieve deelnemers. In totaal hebben 400 Abbott collega’s hun stem uitgebracht. Dat is 25% van het totale aantal actieve deelnemers.
Daarnaast zijn Ellis Minnesma en Jaap Zandstra herbenoemd als VO-lid namens respectievelijk de werkgever en de pensioengerechtigden.

Lees verder


nieuws

25/05/2018

Nieuwe wet over bescherming van persoonsgegevens

Op vrijdag 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet regelt de bescherming van de rechten van personen bij het verwerken van persoonsgegevens. SPAN en haar administrateur AZL beheren en verwerken persoonlijke gegevens van de actieve en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds.

Lees verder