Nieuws

nieuws

17/04/2018

SPAN heeft nieuw pensioenreglement

Het nieuwe pensioenreglement staat op de website. De belangrijkste wijzigingen zijn de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar en de mogelijkheid om in de beschikbare premieregelingen nu ook te kunnen kiezen voor een variabele pensioenuitkering.

Lees verder


nieuws

09/04/2018

Kandidaten gezocht voor verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het Verantwoordingsorgaan (VO). Tevens adviseert het VO het bestuur over verschillende belangrijke beleidszaken. In het VO komen er door het reguliere rooster van aftreden vier vacatures per 1 juli 2018: twee namens de actieve deelnemers, één namens de pensioengerechtigden en één namens de werkgever. 

Lees verder


nieuws

21/12/2017

Pensioenrichtleeftijd stijgt naar 68 jaar

Abbott, de vakbonden en de ondernemingsraden hebben met elkaar afgesproken dat de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 wordt verhoogd van 67 naar 68 jaar.

Lees verder